Prova publicació

Doncs ja ho veus, Llucifer, els cargolins no van per sants. Aquesta batalla la guanyem sense embrutar-nos ni les mans.

Això és una proba de text.